2023.01.01 | Europe

Informacja dotycząca zwrotu środków pieniężnych z tytułu wymiany gwarancyjnej falowników Huawei.

Nieniejszym informujemy o procedurze dotyczącej otrzymania zwrotu środków pieniężnych, zgodną z ogólnymi warunkami gwarancji urządzeń Huawei.

Za wypłatę środków dla Państwa i Państwa klientów odpowiedzialna jest firma:

Rockitworks Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna 5,
02-691 Warszawa
NIP: 527-259-59-84

Procedura otrzymania zwrotu (obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.):

1. Warunkiem otrzymania zwrotu jest instalacja nowego oraz zwrot uszkodzonego urządzenia, zgodnie z procedurą wymiany gwarancyjnej Huawei.

2. Każdy klient ubiegający się o zwrot, raz w miesiącu wysyła fakturę zbiorczą (za wszystkie wymienione urządzenia) na adres mailowy huawei.invoices@rockitworks.pl.

3. Faktura musi zawierać następujące informacje:

• pozycja na fakturze "opłata za wymianę gwarancyjną" na kwotę:
a)89,43 EUR netto + 23% VAT, tj. 110 EUR brutto, za każde wymienione urządzenie w przypadku, w którym klient ubiegający się o zwrot chciałby otrzymać wypłatę w walucie euro,
b)lub 414,64 zł netto + 23% VAT, tj. 510,01 zł brutto, za każde wymienione urządzenie w przypadku, w którym klient ubiegający się o zwrot chciałby otrzymać wypłatę w PLN;
• faktura musi być wysłana w formacie pdf umożliwiającym kopiowanie z niej danych;
• nazwę banku, adres firmy, numer konta w formacie IBAN

Zasady odnoszą się do wszystkich urządzeń objętych gwarancją poza optymalizatorami. W przypadku wymiany optymalizatorów procedura jest tożsama, a pozycja „opłata za wymianę gwarancyjną” na fakturze powinna opiewać na kwotę odpowiednio:
a)89,43 EUR netto + 23% VAT, tj. 110 EUR brutto, za pierwszy wymieniony optymalizator uwzględniony w danym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz 20,33 EUR netto + 23% VAT, tj. 25 EUR brutto, za każde kolejne wymienione urządzenie, jeżeli klient ubiegający się o zwrot chciałby otrzymać wypłatę w walucie euro,
b)lub 414,64 zł netto + 23% VAT, tj. 510,01 zł brutto, za pierwszy wymieniony optymalizator uwzględniony w danym zgłoszeniu oraz 94,31 zł netto + 23% VAT, tj. 116 zł za każde kolejne wymienione urządzenie, jeżeli klient ubiegający się o zwrot chciałby otrzymać wypłatę w PLN.
Ze względu na unifikację płatności, zalecamy wybór waluty Euro, jednakże wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, opracowaliśmy system wypłat w PLN.
Informujemy, że wskazane wyżej wartości w PLN będą aktualizowane w późniejszych komunikatach, najpóźniej w pierwszym tygodniu stycznia i lipca każdego roku.

Wspomniene wyżej kwoty obowiązują polskie podmioty, realizujące wymiany na terytorium Polski. Przedsiębiorstwa zagraniczne realizujące wymiany w Polsce, powinny wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi je stawkami podatku VAT, w taki sposób, żeby zachować zgodność wskazanych kwot brutto.
4. Do faktury musi być dołączony dokument (arkusz kalkulacyjny Excel), w którym powinny znaleźć się następujące informacje:
• numery seryjne i modele wadliwych urządzeń,
• numery seryjne i modele otrzymanych/wymienionych urządzeń,
• numer nadany przez centrum serwisowe każdej ze spraw (pojawia się on w tytułach maili).
Wzór szablonu do uzupełnienia

Szablon wraz z instrukcją wypełniania:POBIERZ

5. Po udanej weryfikacji informacji z załącznika przez dział zaopatrzenia, firma Rockitworks wypłaca kwotę zamieszczoną na fakturze na wskazane konto. Przelew powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia poprawnie wystawionej faktury.