Inteligentne rozwiązanie fotowoltaiczne FusionSolar
Huawei rewolucjonizuje wytwarzanie energii na potrzeby klientów komercyjnych wprowadzając technologie
cyfrowe do fotowoltaiki.Dzięki naszym rozwiązaniom komercyjne instalacje dachowe stają się
bardziej wydajne i bezobsługowe. Pomóż nam zmaksymalizować swój zwrot z inwestycji.
Innowacje zapewniające niższy współczynnik LCOE*

Zarządzanie i optymalizacja na poziomie łańcucha PV
Konstrukcja bez bezpieczników
Opetentowane rozwiązanie Huawei Smart Anti-PID
Diagnostyka Smart I-V Curve

* Uśredniony koszt energii elektrycznej

Twoje korzyści
Większa liczba układów MPPT to minimalizacja niedopasowania pracy wynikającego z zacienienia lub zróżnicowanej orientacji paneli PV
Wysoki współczynnik dostępnej mocy, prosty proces wymiany i minimalne straty energii
Zarządzanie na poziomie łańcucha i optymalizacja
Diagnostyka Smart I-V Curve, zdalna inspekcja wszystkich łańcuchów PV
W pełni uszczelnione rozwiązanie, klasa ochrony IP65 – zabezpieczenie przed przenikaniem wody i korozją
Brak rozdzielnic DC i bezpieczników to mniejsze ryzyko pożaru wywołanego łukiem elektrycznym.
Niski poziom emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych
Zdalna obsługa i wysoka niezawodność ogranicza konieczność bezpośredniej interwencji
Falownik Smart to większa elastyczność projektowania i prostsza instalacja
Szybka i łatwa konstrukcja, bez obudowy falownika, ciężkiego sprzętu, zwrotnic DC itp.
Nasze rozwiązania
Smart PV Inverter
SUN2000-60KTL-M0
Smart PV Inverter
SUN2000-36KTL
Smart PV Inverter
SUN2000-33KTL-A
Smart PV Inverter
SUN2000-12-20KTL-M0
Smart Data Logger
SmartLogger3000A
Smart Dongle
Smart Dongle-WLAN-FE
Smart Dongle
Smart Dongle-4G
Management System
FusionSolar Smart PV Management System
Smart PV Inverter
SUN2000-60KTL-M0
12-łańcuchowy inteligentny monitoring i szybkie wykrywanie oraz usuwanie usterek
Obsługa magistrali MBUS
Obsługa inteligentnej diagnostyki krzywej I-V
Sprawność maksymalna 98,9%, Sprawność europejska 98,7% @480Vac
Sprawność maksymalna 98,7%, Sprawność europejska 98,5% @400Vac
6 układy MPPT z redukcją negatywnych efektów niedopasowania łańcuchów PV
Wbudowany wyłącznik napięcia stałego; Ochronniki przepięciowe typu II dla prądu stałego i przemiennego
Zabezpieczenie przed awarią uziemienia; Wbudowany układ monitorowania prądów upływu (RCMU)
Stopień ochrony IP65
Smart PV Inverter
SUN2000-36KTL
8-łańcuchowy inteligentny monitoring i szybkie wykrywanie oraz usuwanie usterek
Obsługa inteligentnej diagnostyki krzywej I-V
Sprawność maksymalna 98.6% (@380 Vac / 400 Vac)
Sprawność europejska 98.4% (@380 Vac / 400 Vac)
4 układy MPPT z redukcją negatywnych efektów niedopasowania łańcuchów PV
Konstrukcja bez bezpieczników; Wbudowany wyłącznik napięcia stałego, bezpieczna i wygodna konserwacja
Ochronniki przepięciowe typu II dla prądu stałego i przemiennego
Wbudowany układ monitorowania prądów upływu (RCMU)
Stopień ochrony IP65
Smart PV Inverter
SUN2000-33KTL-A
4 układy MPPT umożliwiają elastyczne planowanie instalacji
8-łańcuchowy inteligentny monitoring i szybkie wykrywanie oraz usuwanie usterek
Obsługa inteligentnej diagnostyki krzywej I-V
Sprawność maksymalna 98,6%, Sprawność europejska 98,4%
4 układy MPPT z redukcją negatywnych efektów niedopasowania łańcuchów PV
Wbudowany wyłącznik napięcia stałego; Ochronniki przepięciowe typu II dla prądu stałego i przemiennego
Zabezpieczenie przed awarią uziemienia; Wbudowany układ monitorowania prądów upływu (RCMU)
Stopień ochrony IP65
Smart PV Inverter
SUN2000-12-20KTL-M0
Moduł AFCI wspierany przez AI aktywnie redukuje ryzyko pożaru
Sprawność maksymalna 98,65%, Sprawność europejska 98,3%
2 układy MPPT z redukcją negatywnych efektów niedopasowania łańcuchów PV
Falownik bez zużywających się części, współczynnik awaryjności < 0.5%
Smart Data Logger
SmartLogger3000A
Zarządzanie energią z funkcją Zero Eksport
Zdalne sterowanie mocą czynną i bierną
Intuicyjny proces łączenia z systemami zdalnego zarządzania NetEco1000s, FusionSolar oraz platformami innych producentów
Łatwy montaż na ścianach, wspornikach lub blatach
Wygodna komunikacja przez RS485, Ethernet, 2G/3G/4G, MBUS (opcjonalnie)
Aktualizacje i dostęp do danych możliwy przez lokalny interfej użytkownika oraz aplikację
Wbudowany ogranicznik przepięć - większe bezpieczeństwo
Smart Dongle
Smart Dongle-WLAN-FE
Komunikacja WLAN i Fast Ethernet (FE), obsługa systemów monitorowania innych producentów
Obsługa systemów monitorowania innych producentów
Plug & Play, obsługa do 10 urządzeń
IP65, Automatyczne wznawianie połączenia
Smart Dongle
Smart Dongle-4G
Komunikacja 2G, 3G, 4G
Obsługa systemów monitorowania innych producentów
Plug & Play, obsługa do 10 urządzeń
IP65, Automatyczne wznawianie połączenia
Management System
FusionSolar Smart PV Management System
•    Proste przekazywanie do użytku z wykorzystaniem aplikacji
•    Automatyczne wykrywanie urządzeń w systemie
•    Rejestracja instalacji poprzez zeskanowanie dowolnego urządzenia
•    Schemat przepływu energii
•    Dane w czasie rzeczywistym – w dowolnym miejscu i w każdej chwili
•    Kopia zapasowa danych dotyczących sprawności
•    Fizyczny i logiczny układ modułu
•    Zarządzanie wydajnością na poziomie modułu
•    Smart I-V Diagnosis
Kontakt i wsparcie
Zapewniamy pełne
wsparcie dla projektów
i usługi na całym świecie.
worldwide.

Zapewniamy pełne wsparcie dla projektów i usługi na całym świecie.

Usługi i pobieranie
Skontaktuj się z
lokalnym dystrybutorem
już dziś.

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem już dziś.

Znajdź dystrybutora.