Optimalna investicija, aktivna sigurnost, podrška za električnu mrežu
Veći prinosi
Visoka učinkovitost pretvorbe
Učinkovita topologija osigurava visoku učinkovitost pretvorbe u svim radnim uvjetima, bez obzira je li insolacija visoka ili niska.
SDS
Uz AI tehnologiju i upravljanje zatvorenom petljom možete postići veće prinose, posebno u složenim terenskim i meteorološkim scenarijima.
Dizajn s više MPPT-a
Viša učinkovitost u Europi
Viša učinkovitost MPPT-a
Pametni pogon i održavanje
Pametna dijagnostika I-V krivulje
Pomaže pronaći i identificirati nizove niske učinkovitosti i one neispravne. Time održavanje postaje proaktivno, postiže se veća učinkovitost pogona i održavanja te se smanjuju operativni troškovi.
Pametni ventilator s automatskim čišćenjem
Izmjenjivač automatski okreće smjer svojih ventilatora ovisno o temperaturi, osvjetljenju i drugim uvjetima. Tako se smanjuje količina prašine i vrijeme potrebno za ručno čišćenje.
Analiza diskretnosti
Brže i jednostavnije skeniranje i lociranje manje učinkovitih i abnormalnih nizova radi smanjenja nepotrebnih posjeta postrojenju poboljšava učinkovitost pogona i održavanja.
Sigurno i pouzdano
Dvostruka sigurnosna zaštita na strani istosmjerne struje — SSLD*
Za kvarove na strani istosmjerne struje, moguće je implementirati proaktivnu identifikaciju i odspajanje u roku milisekunde kako bi se izbjeglo širenje kvara.
*Pametno odspajanje na razini modula
Dvostruka sigurnosna zaštita na strani istosmjerne struje — SCLD*
Mogu se identificirati kvarovi na istosmjernoj strani, kao što su labavi ili oštećeni priključci, aktiviranjem pravovremenih alarma izbjegava se opasnost od požara.
* Pametno otkrivanje na razini modula
Visoka raspoloživost
Tehnička raspoloživost pametnog FN izmjenjivača doseže 99,999 %, što je ovjerila tvrtka TÜV.
Podrška za mrežu
SCR ~ 1,1
Rad punom snagom uz SCR ~ 1,1 omogućuje veću prilagodljivost slabim električnih mreža
SCCR ~ 0,7 + SCR ~ 1,1
Izvrsna prilagodba složenoj slaboj UHV AC električnoj mreži sa serijskom kompenzacijom
THDi<1 %
Energija veće kvalitete