Μοντέλο: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10kWh, Smart PV Optimizer

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας: Απρίλιος 2021

Προστιθέμενη Αξία: Νέο έργο το 2021 με τις έξυπνες οικιακές Φ/Β λύσεις Huawei FusionSolar