Μοντέλο: SUN2000-8~36KTL

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας: Οκτώβριος 2019

Προστιθέμενη Αξία: Το μεγαλύτερο αποκεντρωμένο έργο στην περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής.