เปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์
รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยกัน

HV_close

home icon1 1109.5

พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงที่สร้างจากพลังงานสะอาด

home icon2 527

ล้านตันที่ลดลงการปล่อย CO₂

home icon3 719

ล้านต้นที่เทียบได้กับการปลูกต้นไม้

ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการสร้างคุณค่าสูงสุด
carouse1
ผู้นำสตริงอินเวอร์เตอร์ไปสู่กระแสหลัก
carouse2
ผู้นำด้านนวัตกรรมสถาปัตยกรรมระบบกักเก็บพลังงาน
carouse3
ผู้นำด้านการยกระดับเชิงดิจิทัลและอินเทลลิเจนท์
carouse4
ผู้นำด้านการยกระดับความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่อง
carouse5
ผู้นำด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
pvSystem
pv1โซลูชันไมโครกริดอัจฉริยะ
sub1

โซลูชันไมโครกริดอัจฉริยะ

pv2โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยเพื่อผู้ผลิตไฟฟ้า
sub2

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยเพื่อผู้ผลิตไฟฟ้า

pv3โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและ ESS เพื่อภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม
sub3

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและ ESS เพื่อภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม

pv4โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและ ESS เพื่อที่พักอาศัย
sub4

โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะและ ESS เพื่อที่พักอาศัย

pv5โซลูชัน ESS สตริงอัจฉริยะเพื่อผู้ผลิตไฟฟ้า
sub5

โซลูชัน ESS สตริงอัจฉริยะเพื่อผู้ผลิตไฟฟ้า

160+ศูนย์การสนับสนุนทางเทคนิคและอะไหล่ทั่วโลก
3
ศูนย์การสนับสนุนทางเทคนิค
9
ศูนย์ปฏิบัติการและจำหน่ายอะไหล่
16
ศูนย์ซ่อมและจำหน่ายอะไหล่
130+
ศูนย์โลจิสติกส์จัดส่งอะไหล่ทั่วประเทศ
1000+พันธมิตรทั่วโลก
300+
พันธมิตรด้านการขาย
70+
พันธมิตรด้านการบริการ
600+
ผู้ติดตั้งที่ได้รับการรับรอง
17ศูนย์วิจัยทั่วโลก
5
ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถ
12
ศูนย์การวิจัยและพัฒนา
10%+
ของรายได้ใช้กับการวิจัยและพัฒนา

Online Experience Hall

เยี่ยมชมโครงการอ้างอิง ห้องจัดแสดง และอื่น ๆ ได้ในโลกเสมือนจริง