Model: SUN2000 — 6KTL-M1+LUNA2000 10 kWh, optymalizator Smart PV

Data rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej: kwiecień 2021 r.

Najważniejsza wartość: Nowe wdrożenie w mieszkalnictwie w 2021 r. Ten projekt objął pełny zestaw rozwiązań Huawei FusionSolar Smart PV dla obiektów mieszkalnych.