Model: Elementy zestawu: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

Data rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej: Grudzień 2021 r.

Najważniejsza wartość: Funkcja Net Meteringu po połączeniu z siecią dystrybucyjną, rejestr czasu użytkowania (TOU) i zasilanie awaryjne w razie problemów z siecią.