2022.01.26 | Europa

De Huawei LUNA2000 thuisbatterij combineren met uw bestaande of toekomstige zonnestroom-systeem.

Voor wie is dit document?

Dit document helpt installateurs en huiseigenaren om te beoordelen of een Huawei LUNA2000 batterij systeem geschikt is voor hun specifieke situatie. Eveneens is het een hulp om vóór te sorteren op de komst van batterijen.

Veranderende energiemarkt

Het energie-landschap verandert in rap tempo. Steeds meer zonne-energie en windenergie wordt aangesloten op onze elektriciteitsnetwerk. Die duurzame energie opwekking betekent per definitie dat er schommelingen in het aanbod zijn en die schommelingen vertalen zich ook in sterk wisselende elektriciteitsprijzen. Dat gebeurt op uur-niveau. Op dit moment wordt de consument hiervan afgeschermd door het contract dat deze heeft met zijn energieleverancier. Maar de verwachting is dat die wisselende prijzen ook zullen doordringen in huishoudens. De eerste leveranciers die flexibele uurtarieven bieden hebben de markt al betreden. Met batterijen kunt u inspelen op deze ontwikkeling. Immers een batterij stelt u in staat om goedkope stroom op te slaan voor momenten dat de stroom duur is.

Net congestie

Op dit moment is sprake van file-vorming op ons elektriciteitsnet. Dat vindt momenteel ook plaats op het laagspanningsnet waar de huishoudens op zijn aangesloten. Er zijn al wijken in Nederland waar particulieren hun zonnestroom op sommige dagen niet meer kwijt kunnen.

Saldering gaat verdwijnen

Tot slot is er de veranderende regelgeving. Op dit moment kunnen particulieren nog van saldering gebruik maken. Echter de verwachting is dat deze regeling afgeschaald gaat worden.

Thuisbatterijen komen eraan in Nederland

Bovenstaande ontwikkelingen vormen een voorteken voor grootschalige introductie voor thuisbatterijen. Iets waar u als installateur en/of eigenaar van een zonnestroomsysteem maar beter op voorbereid kunt zijn. Dat die batterijen er gaan komen in Nederland staat vast, maar wanneer precies is nog onduidelijk. Als we naar de buurlanden Duitsland en België kijken, zien we dat de thuisbatterij daar al een hoge vlucht heeft genomen.

Huawei batterijen

Huawei heeft voor huishoudens het LUNA2000 batterij systeem geïntroduceerd. Een modulair systeem waarbij de opslag capaciteit kan oplopen van 5 tot 30 kWh, met stapjes van 5 kWh. Ook kunnen oude en nieuwe batterijen met elkaar gecombineerd worden. Een heel flexibel systeem dus. Bovendien is het systeem vanwege zijn aantrekkelijke design reeds in de prijzen gevallen. De technologie die Huawei heeft gekozen is die van lithium ijzer-fosfaat vanwege zijn extreme hoge veiligheidstandaard.

Huawei batterijen en uw situatie

Niet één zonne-energie systeem is hetzelfde. Daarom hebben we verschillende situaties op een rijtje gezet en hopen u van dienst te zijn in uw situatie de juiste keuze te maken.

Een advies op maat voor uw situatie

Iedere situatie voor het plaatsen van een batterij in combinatie met een zonnestroom-systeem is anders. Om het u makkelijker te maken hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.