2021.06.23 | Ευρώπη

Πράσινη ενέργεια: Ψηφιακές λύσεις για ένα Bιώσιμο Μέλλον

Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως το cloud, τo big data, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το “Ιnternet of Things” (IoT), επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις βιομηχανίες. Όλες οι κοινωνίες μεταβαίνουν με ταχείς ρυθμούς σε μια ψηφιακή εποχή. Βρισκόμαστε στις απαρχές της βιομηχανίας 4.0. Ο κλάδος της ενέργειας μετασχηματίζεται μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, που απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Μακροπρόθεσμα, η ζήτηση ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του πληθυσμού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναρωτηθούμε, με ποιόν τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.

Το «European Green Deal» έχει καθορίσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Επιδεικνύει με σαφήνεια τις φιλοδοξίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές λύσεις θα υποστηρίξουν πλήρως όλες τις βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα. Η ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ψηφιακής υποδομής. Για να επιτύχουμε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβασή σε μια διαφοροποιημένη, καθαρή και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ενέργεια. Ο ενεργειακός τομέας πρέπει να «αγκαλιάσει» τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να υποστηρίξει τον «έξυπνο» κόσμο.

Πράσινη ενέργεια: Ψηφιακές λύσεις για ένα Bιώσιμο Μέλλον

Η Ευρώπη ηγείται των δράσεων για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ήταν μεγάλη τιμή της Huawei να είναι φέτος εταίρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας. Ως κορυφαίος πάροχος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Εεπικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και έξυπνων συσκευών η Huawei έχει δεσμευτεί να παρέχει το "Tech for a Better Planet". Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, επενδύουμε διαρκώς σε τέσσερις τομείς: μείωση των εκπομπών άνθρακα, προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, εξάσκηση κυκλικής οικονομίας και προστασία της φύσης μέσω της τεχνολογίας.

Η Huawei επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση ηλεκτρονικών ισχύος και ψηφιακών τεχνολογιών. Διαχειριζόμαστε τα "watt με bits", έτσι ώστε οι Φ/Β σταθμοί παραγωγής ενέργειας να μπορούν να παράγουν περισσότερα watt, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορούν να διανύσουν τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά watt, οι ασύρματοι σταθμοί βάσης να μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα bit ανά watt και τα data centers να μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερη ισχύ ανά watt.

Μέχρι το τέλος του 2020, η Huawei εξυπηρέτησε περισσότερες από 200 εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Με τη δική μας συμβολή κατάφεραν να παράγουν περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια kWh ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 180 εκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμούν με τη φύτευση 240 εκατομμυρίων δέντρων. Τα data centers της Huawei και οι ενεργειακές λύσεις βοήθησαν τους πελάτες της να εξοικονομήσουν πάνω από 9 δισεκατομμύρια kWh, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές άνθρακα κατά 5,6 εκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμεί με φύτευση 7,7 εκατομμυρίων δέντρων.

Ελπίζουμε ότι οι καινοτομίες μπορούν να ενισχύσουν τη μετάβαση της βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή, να παράγουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας ώστε να επιτευχθεί ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Μπροστά μας, ανοίγεται μια νέα έξυπνη εποχή, όπου η παραγωγή κάθε watt ανανεώσιμης ενέργειας και η εξοικονόμηση κάθε μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Η Huawei συνεχίζει να καινοτομεί στην τεχνολογία ψηφιακής ενέργειας και υποστηρίζει την Ε.Ε. για την επίτευξη του στόχου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα.