Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Huawei Technologies Co. Ltd. og dets associerede selskaber (samlet omtalt som "Huawei", "vi", "os" og "vores") respekterer din ret til privatliv. Læs følgende for at få mere at vide om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger (“politikken”). Politikken gælder for Huaweis websteder, produkter og tjenester, der viser eller indeholder links til politikken.

Politikken beskriver Huaweis behandling af dine personlige data, men den omhandler muligvis ikke alle mulige databehandlingsscenarier. Huawei kan underrette dig om indsamling af produkt- eller tjenestespecifikke data via tillægspolitikker eller meddelelser, der offentliggøres før indsamlingen.

Politikken beskriver:

1. Indsamling og brug af dine personlige data

2. Cookies og lignende teknologier

3. Videregivelse af personlige data

4. Adgang til og kontrol med dine personlige data

5. Beskyttelse af dine personlige data

6. Behandling af børns personlige data

7. Tredjepartsleverandører og deres tjenester

8. International overførsel af dine personlige data

9. Opdateringer

10. Kontakt os

1. Indsamling og brug af dine personlige data

Personlige data er alle data, der enten alene eller sammen med andre data kan bruges til at identificere en fysisk person. Du giver os sådanne data direkte, når du bruger vores websteder, produkter eller tjenester eller interagerer med os ved for eksempel at oprette en Huawei-konto eller kontakte os om support. Vi kan også hente data ved at registrere, hvordan du interagerer med vores websteder, produkter eller tjenester. Vi kan for eksempel bruge teknologier såsom cookies eller modtage brugsdata fra software, der kører på din enhed. Som tilladt ved lov kan vi også hente data fra offentlige og kommercielle tredjepartskilder, såsom købsstatistikker fra andre virksomheder, for at understøtte vores tjenester. De indsamlede personlige data omfatter navn, køn, virksomhedsnavn, stilling, post- og e-mailadresse, telefonnummer, logon-oplysninger (konto og adgangskode), fotos og certifikatoplysninger med mere, afhængigt af måden, som du interagerer med Huawei på, for eksempel webstedet, som du besøger, eller produkterne og tjenesterne, som du bruger. Vi indsamler også oplysningerne, som du giver os, og indholdet af beskeder, som du sender os, såsom oplysningerne i dine forespørgsler eller oplysninger, som du giver med henblik på kundeservicesupport.

Inden du bruger Huaweis produkter eller tjenester, skal du muligvis oplyse personlige data. I nogle tilfælde kan du vælge ikke at videregive dine personlige data til Huawei. Hvis du ikke giver visse data til Huawei, kan det imidlertid medføre, at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til dig eller reagere på et problem, som du har rejst.

Vi kan bruge dine personlige data til følgende formål:

 • Oprettelse af en konto.
 • Gennemførelse af din transaktion eller tjenesteanmodninger, herunder gennemførelse af ordrer, levering, aktivering eller bekræftelse af produkter eller tjenester, levering af undervisning og certificering, administration og afvikling af undervisning og certificeringseksamener, deltagelse i lokale eller virtuelle aktiviteter, gennemførelse af dine anmodninger om ændringer eller levering til dig af udbedte oplysninger (såsom markedsføringsmaterialer for produkter og tjenester samt hvidbøger) og levering af teknisk support.
 • Kontakt til dig med dit samtykke, tilsendelse af oplysninger til dig om produkter og tjenester, som kan have din interesse, invitation til deltagelse i Huawei-aktiviteter (herunder kampagneaktiviteter), markedsundersøgelser eller tilfredshedsundersøgelser eller tilsendelse af markedsføringsoplysninger. Hvis du ikke ønsker at modtage disse oplysninger, kan du til enhver tid afmelde modtagelsen heraf.
 • Tilsendelse af vigtige meddelelser, såsom installation og opdateringer af operativsystem eller applikationer.
 • Levering af en personligt tilpasset brugeroplevelse og indhold til dig.
 • Uddannelse og administration af leverandører og forretningspartnere og kommunikation eller samarbejde med leverandører og forretningspartnere.
 • Forbedring af vores produkter og tjenester via interne gennemgange, dataanalyse og forskning.
 • Analyse af effektiviteten i vores forretningsaktiviteter og vurdering af markedsandel.
 • Fejlfinding, når du sender fejlrapporter til os.
 • Synkronisering, deling og lagring af data, som du uploader eller henter, og data, der kræves til upload og download.
 • Sikring af vores produkter, tjenester og kunder eller brugere ved at implementere og styrke vores programmer til forhindring af tab og svindel.
 • Overholdelse og håndhævelse af relevante lovkrav, branchestandarder og vores egne politikker.

Huawei kan også indsamle og bruge ikke-personhenførbare oplysninger. Ikke-personhenførbare oplysninger er oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere en bestemt person. Huawei indsamler for eksempel statistiske data såsom antallet af besøg på dets websted. Vi indsamler disse data for at forstå, hvordan brugerne bruger vores websteder, produkter og tjenester, så vi kan forbedre tjenesterne og dække dine behov bedre. Huawei kan efter eget skøn indsamle, bruge, behandle, overføre eller videregive ikke-personhenførbare oplysninger til andre formål.

Vi bestræber os på at isolere dine personlige data fra ikke-personhenførbare oplysninger og sikre, at de to datatyper bruges separat. Hvis personlige data kombineres med ikke-personhenførbare oplysninger, betragtes de fortsat som personlige data under behandlingen.

Huawei behandler dine personlige data i henhold til kravene i relevante love på et relevant juridisk grundlag, herunder:

 • Behandling af dine personlige data for at gennemføre kontrakten, når der svares på en anmodning om en transaktion eller en tjeneste.
 • Behandling af dine personlige data med dit samtykke.
 • Behandling baseret på Huaweis eller en tredjeparts legitime interesser, når vi bruger dine personlige data til at kontakte dig, gennemføre markedsførings- eller markedsundersøgelser, forbedre vores produkter og tjenester, implementere og forbedre vores programmer til forhindring af tab og svindel samt andre formål. Legitime interesser omfatter vores mulighed for en mere effektiv administration og drift af vores forretning og levere vores produkter og tjenester, sikkerheden for vores forretninger, systemer, produkter, tjenester og kunder, intern administration, overholdelse af interne politikker og processer og andre legitime interesser beskrevet i politikken.
 • Nødvendig behandling af dine personlige data for at overholde og opfylde juridiske forpligtelser.

2. Cookies og lignende teknologier

2.1 Cookie

For at sikre at vores websted fungerer korrekt, kan vi til tider placere et lille dataelement, også kaldet en cookie, på din computer eller mobilenhed. En cookie er en tekstfil, der placeres af en webserver på en computer eller mobilenhed. Indholdet i en cookie kan kun hentes eller læses af serveren, der opretter cookien. Teksten i en cookie består ofte af identifikatorer, navne på websteder og nogle tal og tegn. Cookies er unikke for browseren eller mobilappen, som du bruger, og gør det muligt for et websted at gemme data såsom dine præferencer eller varer i din indkøbsvogn.

Huawei bruger som mange andre websteder eller internetudbydere cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Sessionscookies slettes efter besøget, mens vedvarende cookies bevares og bruges under flere besøg. Cookies gør det muligt for et websted at huske dine indstillinger, såsom sprog, skriftstørrelse på din computer eller mobilenhed, eller andre browserpræferencer. Det betyder, at brugeren ikke skal genindstille præferencer ved hvert besøg. Hvis der ikke bruges cookies, betragter et websted dig som en ny gæst, hver gang du indlæser en webside. Hvis du for eksempel omdirigeres til en anden webside fra et websted, hvor du allerede er logget på, og derefter vender tilbage til det oprindelige websted, genkender webstedet dig ikke, og du skal logge på igen.

Huawei bruger kun cookies til formålene angivet i politikken. Se vores meddelelse om cookies med flere oplysninger om vores brug af cookies. Du kan administrere eller slette cookies efter behov. Du kan få flere oplysninger ved at besøge AboutCookies.org. Du kan rydde alle cookies, som er gemt på din computer, og de fleste webbrowsere giver dig mulighed for at blokere cookies. Ved at gøre dette skal du imidlertid ændre brugerindstillingerne, hver gang du besøger vores websted. Få mere at vide om administration af cookieindstillinger for din browser her:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Web-beacons og pixeltags

Udover cookies kan vi også bruge andre lignende teknologier på vores websteder såsom web-beacons og pixeltags. Når du for eksempel modtager en e-mail fra Huawei, kan den indeholde en click-through-URL, som linker til en Huawei-webside. Hvis du klikker på linket, registrerer Huawei dit besøg for at hjælpe os med at lære dine præferencer for produkter og tjenester at kende og forbedre vores kundeservice. En web-beacon er et transparent grafisk billede, som er integreret i et websted eller en e-mail. Vi bruger pixeltags til at finde ud af, om en e-mail er blevet åbnet. Du kan til enhver tid afmelde dig fra Huaweis adresseliste, hvis du ikke vil registreres på denne måde.

Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til brugen af cookies, web-beacons og pixeltags som beskrevet ovenfor.

3. Videregivelse af personlige data

Huawei deler dine personlige data med andre partnere som beskrevet i politikken, når tjenester leveres af partnere autoriseret af Huawei. Når du for eksempel foretager et onlinekøb hos Huawei, deler vi dine personlige data med fragtvirksomheden for at arrangere forsendelse eller en partner for at levere tjenester. Som en global virksomhed kan vi også dele personlige data med Huaweis associerede selskaber og datterselskaber.

For at overholde relevante love eller reagere på gyldige juridiske procedurer kan Huawei også videregive dine personlige data til retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder. Hvis Huawei er part i en omstrukturering, fusion og opkøb eller konkurs eller en retssag om opløsning i en given jurisdiktion, kan dine personlige data videregives i forbindelse med transaktionen. Huawei kan også videregive dine data, når det kræves, for eksempel for at håndhæve vilkår og betingelser, når vi er af den opfattelse, at videregivelse er nødvendig eller relevant for at undgå fysisk skade eller økonomisk tab, eller når det er i forbindelse med en undersøgelse af mistanke om eller faktisk ulovlig aktivitet.

4. Adgang til og kontrol med dine personlige data

Det er dit ansvar at sikre, at alle personlige data, der sendes til Huawei, er korrekte. Huawei engagerer sig i opretholdelse af nøjagtigheden og fuldstændigheden af personlige data og opdatering af dataene.

I det omfang, det kræves i henhold til relevante love, kan du (i) have ret til adgang til visse personlige data, som vi opbevarer om dig, (ii) have ret til at anmode om, at vi opdaterer eller berigtiger unøjagtigheder i dataene, (iii) have ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse vores brug af dine personlige data og (iv) have ret til at bede os om at slette dine personlige data fra vores database. Hvis du vil udøve dine rettigheder, skal du klikke her for at give dit feedback online. Af sikkerhedsmæssige grunde kan du blive anmodet om en skriftlig anmodning. Vi kan afvise anmodningen, hvis vi med rimelighed tror, at anmodningen er svigagtig, uigennemførlig eller kan risikere at skade andre.

Hvis det tillades efter gældende love, har du også ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, når Huawei behandler dine personlige data baseret på dit samtykke. Tilbagetrækningen påvirker imidlertid ikke lovligheden og effektiviteten af vores behandling af dine personlige data baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen. Den påvirker heller ikke databehandling baseret på et andet grundlag end dit samtykke.

Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med relevante databeskyttelseslove, kan du kontakte den relevante kompetente databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde kontaktoplysningerne for databeskyttelsesmyndighederne i EU på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

5. Beskyttelse og opbevaring af dine personlige data

Sikkerheden af dine personlige data er vigtig for os. Vi gennemfører passende fysiske, administrative og tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, videregivelse, brug, ændring, skade eller tab. Vi bruger for eksempel kryptografiske teknologier til datafortrolighed, beskyttelsesmekanismer for at forhindre angreb og adgangskontrolmekanismer for at tillade, at kun autoriserede har adgang til dine personlige data. Vi underviser også medarbejderne i sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger for at højne opmærksomheden om beskyttelse af personlige data. Huawei engagerer sig i at beskytte dine personlige data. Bemærk dog, at ingen sikkerhedsforanstaltning er perfekt.

Vi beholder ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for de formål, der beskrives i politikken, medmindre en udvidelse af opbevaringsperioden kræves eller tillades ved lov. Dataopbevaringsperioden kan variere efter situation, produkt og tjeneste. Huawei bruger følgende standarder for at fastsætte opbevaringsperioden: Tiden, der kræves for opbevaring af personlige data for at opnå forretningsformål, herunder levering af produkter og tjenester, vedligeholdelse af relevante transaktions- og forretningsposter, kontrol og forbedring af produkternes og tjenesternes ydeevne og kvalitet, sikring af systemer, produkter og tjenester, håndtering af eventuelle brugerforespørgsler eller klager og identifikation af problemer, tilfælde hvor brugeren accepterer en længere opbevaringsperiode, og tilfælde hvor love, kontrakter og andre lignende forhold indeholder særlige krav til dataopbevaring med mere. Vi opbevarer dine registreringsoplysninger, så længe din konto er nødvendig for tjenestelevering. Du kan vælge at afregistrere din konto. Når du afregistrerer din konto, stopper vi leveringen af produkter og tjenester til dig via din konto, og vi sletter dine relevante personlige data, forudsat at sletning ikke på anden vis er omfattet af særlige juridiske krav.

6. Behandling af børns personlige data

Vores websteder, produkter og tjenester er først og fremmest beregnet til voksne. Børn må ikke oprette en Huawei-konto uden samtykke fra en forælder eller værge. Hvis et barns personlige data indsamles med forudgående samtykke fra en forælder eller en værge, bruger eller videregiver vi kun dataene som tilladt ved lov med forældrenes eller værgens udtrykkelige samtykke, eller når det kræves af hensyn til barnets beskyttelse. Hvis vi ved en fejl indsamler et barns personlige data uden bekræftet forudgående samtykke fra barnets forældre eller værge, forsøger vi at slette dataene så snart som muligt.

7. Tredjepartsleverandører og deres tjenester

For at sikre en positiv brugeroplevelse modtager du muligvis indhold eller weblinks fra tredjeparter andre end Huawei og dets partnere ("tredjeparter"). Huawei har ikke ret til at kontrollere disse tredjeparter, men du kan vælge, om du vil bruge linkene, få vist indhold og/eller tilgå produkterne eller tjenesterne, der leveres af tredjeparter.

Huawei kan ikke kontrollere praksis og politikker for databeskyttelse for tredjeparter, der ikke er omfattet af denne politik. Når du sender personoplysninger til en sådan tredjepart, skal du læse og henvise til tredjepartens politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

8. International overførsel af dine personlige data

Fordi vi er et globalt selskab, kan dine personlige data indsamlet af Huawei blive behandlet eller tilgået i landet/området, hvor du bruger vores produkter og tjenester, eller i andre lande/områder, hvor Huawei eller dets associerede selskaber, datterselskaber, tjenesteudbydere eller forretningspartnere er til stede. Disse jurisdiktioner kan have forskellige databeskyttelseslove. I disse tilfælde iværksætter Huawei foranstaltninger for at sikre, at data behandles som krævet i denne politik og relevante love, som omfatter overførsel af en registrerets personlige data fra EU til et land eller område, som ikke endnu er anerkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse. Vi kan bruge en bred vifte af juridiske mekanismer, såsom underskrift af standardkontraktklausuler godkendt af EU-Kommissionen, indhentning af samtykke til international overførsel af en registreret i EU eller gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger såsom anonymisering af personlige data før den internationale dataoverførsel. Du kan klikke her for at hente en kopi af EU’s standardkontraktklausuler.

9. Opdateringer

Huawei forbeholder sig retten til at opdatere politikken til enhver tid. Vi offentliggør den nyeste politik for beskyttelse af personlige oplysninger på denne side med eventuelle ændringer. Hvis der foretages store ændringer af politikken for beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi give dig besked gennem forskellige kanaler, for eksempel ved at slå en meddelelse op på vores websted eller sende dig en direkte meddelelse.

10. Kontakt os

Hvis du har klager eller problemer vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og ønsker at kontakte Huaweis databeskyttelsesrådgiver, kan du klikke her.

I tilfælde hvor dine personlige data behandles af Huawei i henhold til denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger, er den registeransvarlige Huawei-enheden, der besvarer din anmodning, kontakter dig, leverer produkter eller tjenester til dig, eller har underskrevet eller er ved at underskrive en kontrakt med dig. Du kan klikke her for at få kontaktoplysninger for Huawei-enheder.

Senest opdateret: Maj 2018