Адрес: окръг Гонгхе, Hainan Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province, P.R. China – Китай

Въведение: Това е най-голямата база за чиста енергия в света, която разчита на UHVDC Qingyu за преноса на енергия. Ключовите проекти включват най-голямата глобална самостоятелна фотоволтаична централа, 100 MW тестова база и проекта Longyangxia PV+Hydro.