Betere bruikbare capaciteit, hogere veiligheidsnorm
1 Smart String ESS
4 Slimme PCS
3 Slim transformatorstation
Meer energie
Optimalisering pack-niveau
Optimizer accuset
Garandeert meer bruikbare energie voor peak shaving
Optimalisering rack-niveau
Slimme rack-controller
Garandeert constante vermogensuitvoer voor regulering van de frequentie
Slimme O&M
Slim PV-beheersysteem
Viervoudig verfijnd beheer
Gevisualiseerde bedrijfsstatus
Automatische SOC-kalibratie
Kalibratie op accusetniveau die het bedrijf niet beïnvloed
Optimale investering
Ondersteunt accu-uitbreiding
Ondersteunt een mix van oude en nieuwe accu’s, maakt flexibele investering mogelijk
Ondersteunt pallettransport
Installatie met voorgefabriceerde onderdelen
Ontwerp met hoge energiedichtheid
"4+2"-bescherming, veiligheid en betrouwbaarheid op meerdere niveaus
Proactieve rack- en pack-afsluiting op 4 niveaus
Fysieke isolatie op niveau systeem 2