โมเดล: SUN2000-185KTL-H1; STS-6000K-H1

COD: ส.ค. 2020

คุณค่าหลัก: โครงการนี้ใช้ระบบติดตามเต็มรูปแบบและโซลูชันแบบครบวงจร ITS ช่วยลดต้นทุนการลงทุน E2E ส่วน Multiple MPPTช่วยเพิ่มผลผลิตพลังงาน