ที่ตั้ง: เขตกงเหอ, เขตปกครองตนเองชนชาติธิเบตไห่หนาน, มณฑลชิงไห่, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลเบื้องต้น: นี่คือฐานพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้ Qingyu UHVDC สำหรับการส่งกำลังไฟฟ้า โปรเจคที่สำคัญ ได้แก่ โซลาร์ฟาร์มไซต์เดียวที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ฐานทดสอบขนาด 100 MW และโปรเจค Longyangxia PV+Hydro