Modell: SUN2000-185KTL-H1; STS-6000K-H1

COD: Augusti 2020

Nyckelvärde: I detta projekt används ett fullständigt spårningssystem och en ITS-lösning med en enda kontaktpunkt. Det bidrar till att minska E2E-investeringskostnaderna; flera MPPT:er förbättrar energiutbytet.