Modell: SUN2000-8~36KTL

COD: Oktober 2019

Nyckelvärde: Det största distribuerade projektet i MEA-regionen.