Modell: SUN2000-36KTL

COD: Maj 2018

Nyckelvärde: Ett takprojekt med smart IV-diagnosfunktion och anslutning till Huawei FusionSolar-ledningssystem, sänker driftskostnader avsevärt.