Technische White Paper: Huawei-omvormer scoort als eerste 100% in de Vlamboogdetectie-test uitgevoerd door TNO.
8 december 2022


Download White Paper


Met een 100% score in de vlamboogdetectietest van TNO bevestigt Huawei zijn positie als innovatieve marketleider wat betreft de veiligheid van residentiële en commerciële omvormers van zonnestroom.

Een omvormer is het ‘brein’ dat gelijkstroom uit zonne-energie opgevangen door zonnepanelen omzet in de wisselstroom die in huizen en gebouwen wordt gebruikt. Een belangrijke oorzaak van branden bij zonnestroominstallaties zijn vlambogen. Vlambogen worden veroorzaakt door slechte verbindingen in het gelijkstroom-circuit. Een vlamboog-detector in de omvormer, in het Engels “Arc Fault Circuit Interrupter” (AFCI) geheten, kan een vlamboog herkennen en vervolgens de stroomkring onderbreken waardoor de vlamboog direct uitdooft en brand voorkomen wordt.

In de in totaal meer dan 140 uitgevoerde tests, in zowel een binnen-als buitenopstelling, werd de vlamboog altijd direct gedetecteerd en werd de stroomkring door de Huawei-omvormer binnen een halve seconde onderbroken, waardoor de vlamboog per direct werd gedoofd. Met de behaalde 0,5 sec zit de vlamboogdetectie en onderbreking van het stroomcircuit door de Huawei-omvormer ruim onder de UL16998-veiligheidsnorm van 2,5 sec. De test zijn reeds vorig jaar zomer door TNO uitgevoerd in zowel een laboratorium- als in een buiten- testopstelling waarbij echte zonnepanelen zijn gebruikt. De vlamboog-detector (AFCI) van de Huawei SUN2000 4KTL-L1 omvormer in combinatie met tien SUN2000-450W-P optimizers (beide bestemd voor de residentiële markt) zijn door TNO uitvoerig getest en hebben de 100% zekerheid behaald.

Huawei is hiermee de eerste fabrikant van omvormers en optimizers die dit TNO-testresultaat boekte.

Voor een gedetailleerde technische beschrijving van de test kunt u hier de door TNO uitgebrachte White Paper dowloaden.

Of bekijk hier de video van de door TNO uitgevoerde test (2 min).