Model: Onderdelen: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

COD: Dec. 2021

Belangrijkste waarde: aan grid gekoppelde meting, TOU en back-up tijdens griduitval.