Algemene voorwaarden voor het 2024 Residential Optimizer Programma

Huawei Smart PV Community wordt beheerd door Huawei Technologies (Belgium) NV en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk " Huawei", "wij", "ons" en "onze"). De Huawei Smart PV Community Program Regels (hierna de "Regels" genoemd) zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer u deelneemt aan het Huawei Smart PV Community 2024 Residential Optimizer Program. De Regels bepalen de voorwaarden, vereisten en rechten van Huawei Smart PV Community (hierna de "Community" genoemd) gebruikers om deel te nemen aan het programma en aanspraak te maken op het beloonde apparaat.

I. Overzicht van het 2024 residentiële ESS-programma

Huawei Smart PV Community heeft het 2024 Residential Optimizer Programma (aangeduid als "Programma") opgesteld voor installateurs en hun wettelijk bevoegde vertegenwoordigers die voldoen aan de toepasselijke voorwaarden. Het Programma heeft als doel installateurs aan te moedigen om Huawei Optimizers te installeren bij hun Huawei INVERTOR klanten. Na elke nieuwe installatie die voldoet aan de "PROGRAMMA REGELS", kan de installateur aanspraak maken op hetzelfde beloonde apparaat Huawei Optimizer.

II. Programmagebied

Belgie

III. Duur van het programma

a) Installatieduur: start om 00:00:00 op 4 maart 2024 (GMT +1) en zal eindigen om 23:59:59 op 31 December 2024, wat betekent dat de optimizers binnen deze periode volledig op de omvormer geconfigureerd moeten zijn.

b) Toepassingsduur: start om 00:00:00 op 1, mei 2024 (GMT +1) en zal eindigen om 23:59:59 op 31 december 2024, wat betekent dat de installateurs de beloonde optimizers alleen binnen deze periode kunnen claimen.

Huawei behoudt zich echter het eenzijdige recht voor om te beslissen wanneer en waar het Programma start of eindigt, afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen.

IV. Kwalificaties voor deelname

Alleen personen die aan de volgende twee voorwaarden voldoen, kunnen aan het Programma deelnemen:

a) Geregistreerde installateur op het Huawei Fusion Solar Smart PV Management Systeem die met succes een Bedrijfsaccount in de Community heeft geregistreerd.

b) Geregistreerde installateurs van wie het land de Gemeenschap heeft gelanceerd.

V. Regels van het programma:

a) Omvormer: De omvormer moet geïnstalleerd en aangesloten zijn op Fusion Solar.

b) Optimizer met volledige configuratie: De Optimizer moet volledig geïnstalleerd zijn op alle panelen van de omvormer. Elk model omvormer kan een verschillend aantal Optimizer-onderdelen hebben wanneer deze volledig geconfigureerd wordt.

Model Volledige configuratie Optimizer Hoeveelheid (stuks)
SUN2000-2KTL-L1 ≥4
SUN2000-3KTL-L1 ≥6
SUN2000-3.68KTL-L1 ≥7
SUN2000-4KTL-L1 ≥8
SUN2000-4.6KTL-L1 ≥9
SUN2000-5KTL-L1 ≥10
SUN2000-6KTL-L1 ≥12
SUN2000-8K-LC0 ≥16
SUN2000-10K-LC0 ≥20
SUN2000MA-3KTL-M1 ≥6
SUN2000MA-4KTLM1 ≥8
SUN2000MA-5KTL-M1 ≥10
SUN2000MA-6KTL-M1 ≥12
SUN2000MA-8KTL-M1 ≥16
SUN2000MA-10KTL-M1 ≥20
SUN2000-12-M5 ≥24
SUN2000-15-M5 ≥30
SUN2000-17-M5 ≥34
SUN2000-20-M5 ≥40
SUN2000-25-M5 ≥50
SUN2000-12K-MB0 ≥24
SUN2000-15K-MB0 ≥30
SUN2000-17K-MB0 ≥34
SUN2000-20K-MB0 ≥40
SUN2000-25K-MB0 ≥50

c) Land van aankoop: Zowel de omvormer als de Optimizer moeten in de Europese regio gekocht worden. Apparaten die in andere landen of regio's zijn gekocht, kunnen niet aan het programma deelnemen.

VI. Hoe deel te nemen

a) Installateurs moeten zich registreren en inloggen op Huawei Smart PV community met bedrijfsaccount.

b) Installateurs moeten zich aanmelden voor deelname aan het programma en alle details van het programma zorgvuldig controleren.

c) Installateurs moeten de Algemene voorwaarden accepteren voordat ze een toepassing aanmaken.

d) Installateurs moeten de toegepaste "Programmaregels" voor de omvormer SN en de bijbehorende Fusion Solar-account opgeven om een toepassing te maken.

e) Installateurs kunnen een "Foutmelding" krijgen als een SN niet voldoet aan de "Programmaregels" en kunnen deze dan bewerken en opnieuw doorgaan.

f) Installateurs moeten de beloonde apparaten selecteren die door het programma worden geleverd.

g) Installateurs moeten het afleveradres bevestigen en de aanvraag samenvatten om goedkeuring te krijgen.

h) De Community Operation Manager van Huawei Smart PV zal alle aanvragen controleren en goedkeuren.

i) Installateur kan de status van de toepassingen in de community controleren.

j) Zodra de aanvragen zijn goedgekeurd, zal Huawei Smart PV Community Operation Manager onze leveringspartner informeren om de beloonde levering te starten.

VII. Levering van beloonde apparaten

a) Huawei zal één derde leverancier in het land machtigen om verantwoordelijk te zijn voor de beloonde apparaatlevering.

b) De minimale leveringshoeveelheid van beloonde apparaten is 360 stuks, als de hoeveelheid beloonde apparaten kleiner is dan 360 stuks, behoudt Huawei zich het eenzijdige recht voor om de levering NIET uit te voeren.

VIII. Toepasselijke productlijst

Type product Productmodel
Omvormer SUN2000-2KTL-L1, SUN2000-3KTL-L1, SUN2000-3.68KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000-6KTL-L1, SUN2000-8K-LC0, SUN2000-10K-LC0, SUN2000MA-3KTL-M1, SUN2000MA-4KTLM1, SUN2000MA-5KTL-M1, SUN2000MA-6KTL-M1, SUN2000MA-8KTL-M1, SUN2000MA-10KTL-M1, SUN2000-12-M5, SUN2000-15-M5, SUN2000-17-M5, SUN2000-20-M5, SUN2000-25-M5, SUN2000-12K-MB0, SUN2000-15K-MB0, SUN2000-17K-MB0, SUN2000-20K-MB0, SUN2000-25K-MB0
Optimizer SUN2000-600-P, SUN2000-450-P2

IX. Disclaimer

a) Huawei is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die u geheel of gedeeltelijk lijdt doordat u vertrouwt op, gebruik maakt van, of het Programma interpreteert of andere informatie verkrijgt door uw (of andermans) toegang tot en/of gebruik van het Programma.

b) Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, is Huawei niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige aansprakelijkheid, verliezen, schade of compensaties als u of iemand anders geen toegang heeft tot of gebruik kan maken van het Programma of de webpagina's als gevolg van:

1. Elke opschorting of beëindiging van het Programma door Huawei om onderhoudswerkzaamheden of updates van systemen, software of hardware te kunnen uitvoeren;

2. Elke vertraging of storing van een systeem of netwerkcommunicatie die eigendom is van of gecontroleerd wordt door iemand anders dan Huawei;

3. Eventuele fouten of onderbrekingen als gevolg van aanvallen door hackers of soortgelijke beveiligingsinbreuken; of

4. Elke andere gebeurtenis of voorval buiten onze redelijke controle.

c) De webpagina's en het Programma worden geleverd op een "as-is" en "as-available" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, wijst Huawei alle garanties, voorwaarden of andere clausules van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af en geeft geen garantie, toezegging, vertegenwoordiging of waarborg voor het volgende:

1. De volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de inhoud die op of via het Programma beschikbaar wordt gesteld.

2. De kwaliteit en dienst na verkoop van geschenken die via deelname aan het Programma worden ingewisseld.

X. Privacyverklaring

Wanneer deelnemers beloonde apparaten verzamelen en inwisselen volgens de Regels, zullen wij de persoonlijke gegevens van deelnemers verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het Programma. Wij zullen de persoonlijke gegevens van deelnemers gebruiken en beschermen in overeenstemming met het Privacybeleid van de Community.

XI. Geschillenbeslechting

De vorming, interpretatie en werking van de Regels en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Belgie . Beide partijen stemmen ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Programma wordt voorgelegd aan de rechtbank in Brussel .

XII. Geldigheid van clausules

Indien een clausule (of een deel van een clausule) van het Reglement door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde autoriteit nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt aangenomen dat een dergelijke clausule uit het Reglement is geschrapt en blijven alle overige clausules van het Reglement volledig van kracht voor zover zij zonder de nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaarde clausules van kracht kunnen blijven.

XIII. Accountbeveiliging

U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw community-ID geheim en vertrouwelijk houden, en u mag ze met niemand anders delen. Wij raden u aan een sterk wachtwoord te kiezen en dit veilig te bewaren. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord, en u draagt alle verliezen, schade, aansprakelijkheden of claims van welke aard dan ook als gevolg van het verstrekken van uw community-ID-gegevens aan een derde partij.

XIV. Herziening en bijwerking van de Regels

Huawei behoudt zich het eenzijdige recht voor om de "PROGRAMMA-REGELS" te allen tijde te herzien door deze pagina bij te werken. Als u de Community blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn vrijgegeven, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

XV. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over de Regels of het inwisselen van bonuspunten, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens: Stuur een e-mail naar installercert@huawei.com.

Laatst bijgewerkt: Mei 2024

Huawei Technologies (Belgium) NV