Algemene voorwaarden voor 2024 ESS voor woningen in bestaand omvormerprogramma

Huawei Smart PV Community wordt beheerd door Huawei Technologies (Belgium) NV en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Huawei", "wij", "ons" en "onze"). De Huawei Smart PV Community Programma Regels (hierna te noemen de "Regels") zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer u deelneemt aan het Huawei Smart PV Community 2024 Residential ESS Program. De Regels bepalen de voorwaarden, vereisten en rechten van gebruikers van de Huawei Smart PV Community (hierna te noemen de "Community") om deel te nemen aan het programma en aanspraak te maken op het beloonde apparaat.

I. Overzicht van het 2024 Residential ESS In Existing inverter Program

Huawei Smart PV Community heeft het 2024 Residential ESS In Existing inverter Program (aangeduid als "Programma") opgezet voor installateurs en hun wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers die voldoen aan de geldende voorwaarden. Het programma is bedoeld om installateurs aan te moedigen HUAWEI ESS-producten te installeren bij hun bestaande HUAWEI INVERTOR-klanten. Na elke nieuwe installatie die voldoet aan de "PROGRAMMA REGELS", kan de installateur aanspraak maken op één gratis beloond apparaat HUAWEI DC/DC module.

II. Programmagebied

Belgium

III. Duur van het programma

Het programma begint om 00:00:00 op 1 maart 2024 (GMT +1) en eindigt om 23:59:59 op 31 december 2024. Huawei behoudt zich echter het unilaterale recht voor om te beslissen wanneer en waar het programma start of eindigt, afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen.

IV. Kwalificaties voor deelname

Alleen personen die voldoen aan de volgende twee voorwaarden kunnen deelnemen aan het programma:

a) Geregistreerde installateur op het Huawei Fusion Solar Smart PV Management Systeem die met succes een Bedrijfsaccount in de Community heeft geregistreerd.

b) Geregistreerde installateurs van wie het land de Communityheeft gelanceerd.

V. Programma regels:

a) Omvormer: De omvormer moet voor 1 jan. 2024 geïnstalleerd en aangesloten zijn op Fusion Solar.

b) ESS: De ESS moet worden geïnstalleerd en aangesloten op FusionSolar tussen 1maart 2024 en 31 december 2024.

c) Land van aankoop: Zowel de omvormer als de ESS moeten worden aangeschaft in de Europese regio. Apparaten die in andere landen of regio's zijn gekocht, kunnen niet deelnemen aan het programma.

d) Inwisselen: Installateurs kunnen het beloonde apparaat inwisselen van 1 maart 2024 tot 31 December 2024.

VI. Hoe deel te nemen

a) Installateurs moeten de HUAWEI Smart PV community registreren en inloggen met hun bedrijfsaccount.

b) Installateurs moeten zich aanmelden voor deelname aan het programma en alle details van het programma zorgvuldig controleren.

c) Installateurs moeten de Algemene voorwaarden accepteren voordat ze een toepassing maken.

d) Installateurs moeten de "Regels" toegepaste omvormer SN en bijbehorende Fusion Solar account opgeven om een toepassing te maken.

e) Installateurs kunnen een "Foutmelding" krijgen als een SN niet voldoet aan de "Regels" en kunnen deze dan bewerken en opnieuw doorgaan.

f) Installateurs moeten de beloonde apparaten selecteren die door het programma worden geleverd.

g) Installateurs moeten het afleveradres bevestigen en de aanvraag samenvatten om goedkeuring te krijgen.

h) HUAWEI Smart PV Community Operation Manager controleert alle aanvragen en keurt ze goed.

i) Installateurs kunnen de status van de toepassingen in de community controleren.

j) Zodra de aanvragen zijn goedgekeurd, zal de HUAWEI Smart PV Community Operation Manager onze leveringspartner informeren om de beloonde levering te starten.

VII. Beloonde apparaatlevering

a) HUAWEI zal één externe leverancier in het land machtigen om verantwoordelijk te zijn voor de beloonde apparaatlevering.

b) De minimale leveringshoeveelheid van beloonde apparaten is 12 stuks, als de hoeveelheid beloonde apparaten minder is dan 12 stuks, behoudt Huawei zich het eenzijdige recht voor om de levering NIET uit te voeren.

VIII. Toepasselijke productlijst

Type product Product Model
Omvormer SUN2000-2KTL-L1, SUN2000-3KTL-L1, SUN2000-3.68KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-4.6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000-6KTL-L1. SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-6KTL-M1, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1
ESS LUNA2000-5KW-S0
DC/DC LUNA2000-5KW-C0

IX. Disclaimer

a) Huawei is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die u geheel of gedeeltelijk lijdt doordat u vertrouwt op, gebruik maakt van, of het Programma interpreteert of andere informatie verkrijgt via uw (of andermans) toegang tot en/of gebruik van het Programma.

b) Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, is Huawei niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor aansprakelijkheden, verliezen, schade of compensaties als u of iemand anders geen toegang heeft tot het Programma of de webpagina's of deze niet kan gebruiken als gevolg van:

1. Elke opschorting of beëindiging van het Programma door Huawei om onderhoudswerkzaamheden of updates van systemen, software of hardware te kunnen uitvoeren;

2. Elke vertraging of storing van een systeem of netwerkcommunicatie die eigendom is van of gecontroleerd wordt door iemand anders dan Huawei;

3. Eventuele fouten of onderbrekingen als gevolg van hackeraanvallen of vergelijkbare beveiligingsinbreuken; of

4. Elke andere gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

c) De webpagina's en het Programma worden aangeboden op een "as-is" en "as-available" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied, wijst Huawei alle garanties, voorwaarden of andere clausules van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af en geeft geen garantie, toezegging, vertegenwoordiging of waarborg voor het volgende:

1. De volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld op of via het programma.

2. De kwaliteit en dienst na verkoop van geschenken die worden ingewisseld via deelname aan het Programma.

X. Privacyverklaring

Wanneer deelnemers beloonde apparaten verzamelen en inwisselen volgens de Regels, zullen we de persoonlijke gegevens van deelnemers verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het Programma. We gebruiken en beschermen de persoonlijke gegevens van deelnemers in overeenstemming met het Privacybeleid van de Community.

XI. Geschillenbeslechting

De vorming, interpretatie en werking van de Regels en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Belgium. Beide partijen stemmen ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Programma wordt voorgelegd aan de rechtbank in Brussels.

XII. Geldigheid van clausules

Als een clausule (of een deel van een clausule) van het Programma door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde instantie nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze clausule geacht te zijn verwijderd uit de Regels en blijven alle overige clausules van het Programma volledig van kracht voor zover ze kunnen worden gehandhaafd zonder de clausules die nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn verklaard.

XIII. Accountbeveiliging

Je moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van je community-ID geheim en vertrouwelijk houden en je mag ze met niemand anders delen. We raden je aan een sterk wachtwoord te kiezen en dit veilig te bewaren. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord en draagt alle verliezen, schade, aansprakelijkheden of claims van welke aard dan ook als gevolg van het verstrekken van uw community-ID-gegevens aan een derde partij.

XIV. Herziening en bijwerking van de regels

Huawei behoudt zich het eenzijdige recht voor om de "PROGRAMMA REGELS" op elk gewenst moment te herzien door deze pagina bij te werken. Wanneer u de Community blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn vrijgegeven, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

XV. Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over de regels of het inwisselen van bonuspunten, neem dan contact met ons op via de volgende informatie: Stuur een e-mail naar installercert@huawei.com.

Laatst bijgewerkt: Mei 2024

Huawei Technologies (Belgium) NV